Start->warmińsko-mazurskie->powiat węgorzewski
1Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918r w Sobiechach
Sobiechy, ul. - 24
2Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza w Węgielsztynie
Węgielsztyn, ul. Węgielsztyn 52
3Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Budrach
Budry, ul. Kajki 4
4Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie
Węgorzewo, ul. Zamkowa 6
5Szkoła Podstawowa nr1
Węgorzewo, ul. Jana Gen. Bema 12
6Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3
Węgorzewo, ul. Zamkowa 34
7Szkoła Podstawowa w Kutach
Kuty, ul. Kuty 26
8Szkoła Podstawowa w Perłach
Perły, ul. 0 33
9Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu
Pozezdrze, ul. 1-GO MAJA 1 B
10Szkoła Podstawowa w Radziejach
Radzieje, ul. Węgorzewska 16

[1]

GMINY
(pow. węgorzewski)
weterynarz tkaniny tapicerskie