1Szkoła Podstawowa w Biskupicach
Biskupice, ul. Szkolna 4
2Szkoła Podstawowa w Kusiętach
Kusięta, ul. Kusięta 208
3Szkoła Podstawowa w Olsztynie
Olsztyn, ul. Kuhna 18
4Szkoła Podstawowa w Turowie
Turów, ul. Szkolna 12
5Szkoła Podstawowa w Zrębicach
Zrębice, ul. Główna 143

[1]