Start->podkarpackie
81Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach
Groble, ul. 35
82Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
Wola Ociecka, ul. 114
83Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej
Wola Rzeczycka, ul. nie dotyczy 254
84Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Ślęzakach
Ślęzaki, ul. Ślęzaki 75
85Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece
Ocieka, ul. 352
86Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
Jarocin, ul. 116
87Publiczna Szkoła Podstawowa im. M.Skłodowskikej-Curie w Majdanie Królewskim
Majdan Królewski, ul. Jagiellońska 1
88Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kniażycach
Kniażyce, ul. 108
89Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie
Stary Nart, ul. 57b
90Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Strzegocicach
Strzegocice, ul. Strzegocice 54

weterynarz piosenki dla dzieci